Arrangementer


(Se omtale af vinterens sogneaftener her) 

Sommermøde Hvilsager kirke søndag den 11. juni kl. 14.00

Det traditionelle sommermøde i Hvilsager-Lime finder sted søndag den 11. juni kl. 14.00 i Hvilsager kirke under medvirken af det tidligere forstanderpar på Rødding Højskole og præstepar ved Morsø Frimenighed i Øster Jølby Kirsten og Erik Overgaard.

Gudstjenesten forestås af Erik Overgaard og efter kaffen i Konfirmandstuen fortæller Kirsten Overgaard om Jens Smærup Sørensens roman Mærkedage, som skildrer overgangen fra det traditionelle landbrug til det moderne industrilandbrug.

  


 Sogneaftener i Hvilsager og LimeHvilsager forsamlingshus


Lime forsamlingshus