Arrangementer


(Se omtale af vinterens sogneaftener her)

 


Præsteindsættelse i Hvilsager kirke søndag den 2. juni kl. 14.00.

Pastoratets nye sognepræst, Mariann Kristiansen,  indsættes af provst Benedikte Bock Pedersen ved en festgudstjeneste.
Umiddelbart efter gudstjenesten er der reception i Hvilsager forsamlingshus, hvor vi byder vores nye præst velkommen.
Pinsedag den 9. juni Lime kirke

Efter gudstjenesten kl. 9.30 er der mulighed for at hilse på Mariann ved et glas vin og lidt sødt.
Sommermøde i Hvilsager søndag den 16. juni kl. 14.00.

Anne Kirstine Langkjer, tidligere sognepræst i Kolind, står for gudstjenesten.
Efter en kop kaffe i Konfirmandstuen causerer Anne Kirstine over "Jyder i almindelighed, thyboer i særdeleshed." Sogneaftener i Hvilsager og LimeHvilsager forsamlingshus
Lime forsamlingshus