Links


Hvis du vil se en nøjere beskrivelse af Hvilsager Kirke, og kirkens interiør, kan du klikke her


Hvis du vil se, og/eller høre, en salme fra Den Danske Salmebog, kan du klikke her


De to sogne er også kort omtalt i Den frie encyklopædi, Wikipedia. Klik her for Hvilsager, og her for Lime


Hjemmesiden for
Skole-kirke-samarbejdet i Syddjurs kan du finde her


KFUM-spejderne, Ådalen Djurs gruppe, kan du finde
her


Lokalrådet i Ådalen har oprettet en "Ådalsportal", som du kan finde her


Syddjurs kommunes hjemmeside kan du finde her