Hvilsager Menighedsråd

Formand
Rikke Karstensen
Lyngbakken 30, Termestrup
8544 Mørke
Tlf.: 86 99 76 80 +  22 78 35 76
E-mail:
rkkarstensen@icloud.com
 
Næstformand
Sonja Mogensen
Stovbakken 14, Kastrup
8544 Mørke
Tlf.: 86 99 73 74 + 21 77 73 74
E-mail: fru_mogensen@hotmail.com
 
Kirkeværge og kontaktperson
Sonja Aase Thy
Kirkebakken 2, Hvilsager
8544 Mørke
Tlf.: 86 99 72 13 + 40 96 72 13
E-mail:
slthy@mail.dk
 
Kasserer
Ejnar Lyngbak Olesen
Gl. Landevej 11, Bendstrup
8544 Mørke
Tlf.: 86 99 71 59 + 25 39 26 23
E-mail:
eo@rosenholms.net
 
Sekretær
Gorm Willemoes Jensen
Pollen 4, Hvilsager
8544 Mørke
Tlf.: 51 86 07 01
E-mail:
gormwj@gmail.com
 
Bygningskyndig
Morten Knudsen
Hovedgaden 40Lime
8544 Mørke

tlf. 86 97 49 00 + 26 33 88 64
e-mail:
mrk@mrk.dk


 

Regnskabsfører
Niels Chr. Larsen
Ådalen 17, Skørring
8544 Mørke
Tlf.: 86 97 45 43
E-mail: nclarsen42@gmail.com
 
 

Målsætninger for Hvilsager og Lime menighedsråd 2015:

”En levende kirke i et levende samfund”

Bygninger og kirkegårde
Menighedsrådet har som mål
·         At holde kirkebygninger og bygninger ordentligt vedlige
·         At sikre, at kirken er åben for alle i dagtimerne
·         At arbejde på, at kirkerummet bliver brugt så meget som muligt
·         At sørge for, at kirkegården er et smukt og betydningsfuldt sted at komme
·         At sikre, at kirkegården er et levende sted, hvor man kan forvente at møde graveren i dagtimerne
·         At formidle den lokalhistoriske betydning

Personale
Menighedsrådet har som mål
·         At skabe gode rammer for personalet
·         At styrke et godt samarbejdsforhold mellem personalet og mellem personalet og menighedsrådet
·         Gerne at kunne sikre tilgængelige vikarmuligheder for personalet
Menighedsrådet ser positivt på, at personalet søger efteruddannelse.

Gudstjenester, undervisning og kommunikation
Menighedsrådet har som mål
·         At opretholde den ugentlige søndagsgudstjeneste og samtidig eksperimentere med forskellige gudstjenesteformer
·         At sikre en god og relevant konfirmationsforberedelse med brug af forskellige undervisningsformer og undervisningssteder, ekskursioner og konfirmandernes selvstændige virksomhed
·         At sikre en god og relevant børnekonfirmandundervisning som en legende indføring i det centrale i kristendom og kirke
·         At skabe samarbejde på tværs af sognegrænserne omkring relevante forhold med konfirmander og børnekonfirmander
·         At sikre et aktivt samarbejde med den lokale skole både om undervisningsprojekter og andre arrangementer, herunder altid at holde en god dialog med skolen i gang
·         At sikre, at folk ved, hvad der foregår i de kirkelige rammer ved annoncering og omtale i lokale aviser, herunder provsti-annonceopslaget i Adresseavisen, og en opdateret hjemmeside
·         At udgive et kirkeblad, der har en kirkelig profil og giver refleksioner om kristendommen til alle sognets husstande

Folkelige sammenhænge
Menighedsrådet har som mål
·         At være en levende og synlig del af lokalsamfundet og indgå i samarbejde om arrangementer med dets forskellige foreninger (beboerforening, idrætsforening, lokalhistorisk forening, spejderne) og institutioner (børneinstitutioner, omsorgsinstitutioner, dagcentre, plejehjem, Dagli’Brugsen)
·         At forsøge at skabe en dialog med forskellige målgrupper til kirkens arrangementer, så der opstår et medejerskab.