Lime kirke

Kirken ligger midt i Lime by, med sin lille tagrytter af et klokketårn i bindingsværk. Kirken er en middelalderkirke, der i store træk har fået lov at bevare sit oprindelige udseende både udvendig og indvendig. Kun våbenhuset er tilføjet.

Kirkens kor og skib er ualmindelig velbevarede. Koret har i sydsiden et tilmuret spedalskhedsvindue. Prædikestolen er oprindelig en lektorie-prædikestol, som har siddet over triumfbuen.


Altertavlen er et flot barokarbejde af Laurits Jensen Essenbæk. Alterskranken bæres af apostelfigurer fra en tidligere renæssance-altertavle. I koret er der en degnestol.

 
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Træffes efter aftale. Mandag og fredag er fridage.
Kim Arne Pedersen
 Glismosevej 30
 Hvilsager
 8544 Mørke
 Tlf.: 86 99 70 19 - 23 80 70 54
 Mail: kape@km.dk
 
Graver
Bente Mortensen
Risvænget 4, Lime
8544 Mørke

Tlf.: 20906512

 
Organist
Lotte Ernst
Stovbakken 4, Kastrup
8544 Mørke
Tlf.: 21 26 41 61

 
Kirkesanger
Jens Havskov
Fruensbakke 43
8541Skødstrup
Tlf.: 86 99 09 92