Lime kirke

Kirken ligger midt i Lime by, med sin lille tagrytter af et klokketårn i bindingsværk. Kirken er en middelalderkirke, der i store træk har fået lov at bevare sit oprindelige udseende både udvendig og indvendig. Kun våbenhuset er tilføjet.

Kirkens kor og skib er ualmindelig velbevarede. Koret har i sydsiden et tilmuret spedalskhedsvindue. Prædikestolen er oprindelig en lektorie-prædikestol, som har siddet over triumfbuen.


Altertavlen er et flot barokarbejde af Laurits Jensen Essenbæk. Alterskranken bæres af apostelfigurer fra en tidligere renæssance-altertavle. I koret er der en degnestol.

 
 

 Henvendelser om kirkelige handlinger bedes rettet til:

Hornslet Kirkekontor
Rodskovvej 4
8543 Hornslet
tlf. 86 99 40 30
mail miro@km.dkSognepræst (konstitueret)


Maria Baungaard
Tlf. 51 51 74 46
Mail: mfra@km.dk
 
 
Graver
Bente Mortensen
Risvænget 4, Lime
8544 Mørke

Tlf.: 20906512
Mail:
kbm@privat.tele.dk

 
Organist
Lotte Ernst
Stovbakken 4, Kastrup
8544 Mørke
Tlf.: 21 26 41 61

 
Kirkesanger
Jens Havskov
Fruensbakke 43
8541Skødstrup
Tlf.: 86 99 09 92